Kapucijnen Vlaanderen

 Startpagina De Kapucijnen Wie Wat Waar? Gebeurtenissen Publicaties Heilige van de maand Gebed van de maand Kapucinessen Links Wij gedenken FLO  FLV Archief Jongeren Heilige pater Pio

      Deze website werd laatst bijgewerkt op 23 april 2015 met o.m. volgende rubrieken:                     Klik op de rode items voor de recentste bijvoegingen
  
                                                                        
                              
                                1) HEILIGE VAN DE MAAND:
De spelonk en de stadskluis                                                            
                                2) GEBEURTENISSEN:    WAT VOORBIJ IS: Provinciaal kapittel februari 2015

                                                                                                                     Benoeming van onze medebroeder Bertin Nadonye  Ndongo tot bisschop van Lolo
                                                                                              Nieuwe gezichten bij de Vlaamse kapucijnen
                                                                                              Zesde generaal keuzekapittel van de orde van de Franciscaanse seculieren 2014 te Assisi
                                                                                              Plusconaction van IJD bisdom Brugge met Youffra
                                                                   WAT KOMT:     Nieuw werkjaar Tau
                                                                                          Oproep vanuit de Sint Antonius shop te Antwerpen
                                3) JONGEREN: Bericht aan jong mensen

                                4) PUBLICATIES: Handdruk jg., 45 nr. 1 maart 2015
                                5) PATER PIO: Derde Beneluxcongres van de Pater Pio gebedsgroepen
                                6) WIE WAT WAAR: fr. Norbert Auberlin Solondrazana, nieuwe generale definitor
                                                                  

                                                                    
ADRES van de kapucijnen in Congo:  www.capcongo.org
                                                 Studie- en informatiecentrum 
www.capuchins-in-the-low-countries.org   (klik bij Publicaties voor meer info)
                                      

 

 

Een diepgemeende wens, een groet in verbondenheid met de 
Franciscaanse Familie uit Vlaanderen.

Als Vlaamse Kapucijnen geloven we met velen in de zin en de waarde van een evangelisch leven in de voetsporen van Franciscus van Assisi.

    Een leven zoals het in de zestiende eeuw door de hervormingsbeweging van de Minderbroeders Kapucijnen gestalte heeft gekregen en naar tijd en plaats bij mensen is gebracht.

Graag delen we met jullie ons verleden:
als een bron van inspiratie,
als teken van vreugde en hoop naar morgen toe,
als een kostbare schat die nooit al zijn geheimen zal prijsgeven.

Graag beleven we met jullie het heden:
in onze fraterniteiten en provinciale broederschap,
door samen op weg te zijn, jong en oud,
door met ons in gesprek te gaan op het FORUM.

Graag richten we ons vandaag tot jongeren:
met een opbeurend en bemoedigend woord,
met een weg te tonen naar een zinvol leven,
door te luisteren naar uw oprechte en diepste vragen.

Graag een blik naar onze zusters Kapucinessen:
in het delen van ons zelfde erfgoed,
op een vrouwelijke wijze tot leven gebracht,
in een contemplatieve levenshouding.

Graag een blik op onze franciscaanse lekenbeweging

Ga met ons mee en klik op een bovenstaande vakje.
Franciscus2.jpg (40723 bytes)

horizontal rule