Kapucijnen Vlaanderen

 Startpagina De Kapucijnen Wie Wat Waar? Gebeurtenissen Publicaties Heilige van de maand Gebed van de maand Kapucinessen Links Wij gedenken Pater Pio FLO  FLV Archief Jongeren

      Deze website werd laatst bijgewerkt op 10 september 2014 met o.m. volgende rubrieken:                     Klik op de rode items voor de recentste bijvoegingen
  
                                                                          
MET FRANCISCUS OP VREDESPAD   klik HIER
     
                           1) HEILIGE VAN DE MAAND   Omtrent Franciscus
                                 2) GEBED VAN DE MAAND     Beleving van het franciscaans ideaal vandaag...
                                 3) JONGEREN:          Nieuws uit Youfra en onze Franciscaanse jongerenwerkingen
                                 4) PUBLICATIES:       
Handdruk jg. 44, nr. 3, september 2014 
                                                                
Artikels:
- De vreugde van
  het evangelie
                                                                                - Vormselcatechese methode voor een driedaagse
                                                                                 "Met Franciscus van Assisi op weg naar het vormsel"

                                 5) PATER PIO:          Pio-bedevaart vrijdag 05-09 t/m vrijdag 12-09-2014
                                                                 Herdenkingsplechtigheid Br. Arni Decorte
                                                                Verslag en fotoreportage Pio-dag te Meersel-Dreef op 21 augustus 2014
                                       
                                6) WIJ GEDENKEN:     Pater Norbert Maertens
                                7) GEBEURTENISSEN WAT KOMT: Antwerpse kapucijnenkerk, pleisterplaats voor gelovige jongeren
                                                                                 
Allerhande franciscaanse vormingsinitiatieven:Tautjes
                                                                                  CAPPUCCINO
                                                                                  Franciscaanse inspiratiedag "In dialoog"
                                                                                  28ste Mattenkapittel van de OFS - FLO - Vlaanderen
                                                                                  Generaal keuzekapittel van CIOFS
                                                                                  FLV start een nieuw werkjaar
                                                                WAT VOORBIJ IS:  
Primum Vivere... br. Jan Van Dijck
                                                                                           Terugblik Assisi 2014
                                8) WIE WAT WAAR: Nieuw bestuur in Pakistan
                               
                 ADRES van de kapucijnen in Congo:  www.capcongo.org
                                                 Studie- en informatiecentrum 
www.capuchins-in-the-low-countries.org   (klik bij Publicaties voor meer info)
                                       9) KAPUCINESSEN: Vier je ook mee?

 

 

Een diepgemeende wens, een groet in verbondenheid met de 
Franciscaanse Familie uit Vlaanderen.

Als Vlaamse Kapucijnen geloven we met velen in de zin en de waarde van een evangelisch leven in de voetsporen van Franciscus van Assisi.

    Een leven zoals het in de zestiende eeuw door de hervormingsbeweging van de Minderbroeders Kapucijnen gestalte heeft gekregen en naar tijd en plaats bij mensen is gebracht.

Graag delen we met jullie ons verleden:
als een bron van inspiratie,
als teken van vreugde en hoop naar morgen toe,
als een kostbare schat die nooit al zijn geheimen zal prijsgeven.

Graag beleven we met jullie het heden:
in onze fraterniteiten en provinciale broederschap,
door samen op weg te zijn, jong en oud,
door met ons in gesprek te gaan op het FORUM.

Graag richten we ons vandaag tot jongeren:
met een opbeurend en bemoedigend woord,
met een weg te tonen naar een zinvol leven,
door te luisteren naar uw oprechte en diepste vragen.

Graag een blik naar onze zusters Kapucinessen:
in het delen van ons zelfde erfgoed,
op een vrouwelijke wijze tot leven gebracht,
in een contemplatieve levenshouding.

Graag een blik op onze franciscaanse lekenbeweging

Ga met ons mee en klik op een bovenstaande vakje.
Franciscus2.jpg (40723 bytes)

horizontal rule