Kapucijnen Vlaanderen

 Startpagina De Kapucijnen Wie Wat Waar? Gebeurtenissen Publicaties Heilige van de maand Gebed van de maand Kapucinessen Links Wij gedenken FLO  FLV Archief Jongeren Heilige pater Pio

      Deze website werd laatst bijgewerkt op  12 september 2018  met o.m. volgende rubrieken:                     Klik op de rode items voor de recentste bijvoegingen
  
                             

    1) HEILIGE VAN DE MAAND Franciscus en Luther:  Vrienden over de tijden heen.
    2) WIJ GEDENKEN Broeder Leopold (Hugo) Evens 
    3) WAT KOMT:  Tautjes zomereditie 2018
    4) PATER PIO: 17. Verslag en fotoreportage augustus 2018
    5) WAT KOMT:  64. Cappuccino
    6) WAT VOORBIJ IS 165. Br. Walbert Devoort over gerecycleerde mensen, intergeneratiecatechese, huisgenoot en ...
    166. Pax en Bonum dagen in de ban van de Sultan en Franciscus
    167. Jongerenwerking Heuvelland trekken voor de tiende keer op festival!
    7) JONGEREN: 25. Franciscus spreekt ontegensprekelijk jonge mensen aan.
    8) PUBLICATIES: Ooit waren er meer protestanten in Antwerpen dan in Wittenberg
    9) MONDIAAL: Oekra´ne - Rusland, een vergeten conflict.
    Thomas in Congo.
    8 Pakistaanse  broeders legen geloften voor het leven af.
  10) PUBLICATIES: Handdruk jg. 48 nr. 3 september 2018
  11)WIE WAT WAAR Nieuw generaal bestuur september 2018
    nieuw bestuur in Frankrijk
  ADRES van de kapucijnen in Congo: www.capcongo.org
    Studie- en informatiecentrum  www.capuchins-in-the-low-countries.org   (klik bij Publicaties voor meer info)

 

Een diepgemeende wens, een groet in verbondenheid met de 
Franciscaanse Familie uit Vlaanderen.

Als Vlaamse Kapucijnen geloven we met velen in de zin en de waarde van een evangelisch leven in de voetsporen van Franciscus van Assisi.

    Een leven zoals het in de zestiende eeuw door de hervormingsbeweging van de Minderbroeders Kapucijnen gestalte heeft gekregen en naar tijd en plaats bij mensen is gebracht.

Graag delen we met jullie ons verleden:
als een bron van inspiratie,
als teken van vreugde en hoop naar morgen toe,
als een kostbare schat die nooit al zijn geheimen zal prijsgeven.

Graag beleven we met jullie het heden:
in onze fraterniteiten en provinciale broederschap,
door samen op weg te zijn, jong en oud,
door met ons in gesprek te gaan op het FORUM.

Graag richten we ons vandaag tot jongeren:
met een opbeurend en bemoedigend woord,
met een weg te tonen naar een zinvol leven,
door te luisteren naar uw oprechte en diepste vragen.

Graag een blik naar onze zusters Kapucinessen:
in het delen van ons zelfde erfgoed,
op een vrouwelijke wijze tot leven gebracht,
in een contemplatieve levenshouding.

Graag een blik op onze franciscaanse lekenbeweging

Ga met ons mee en klik op een bovenstaande vakje.
Franciscus2.jpg (40723 bytes)

horizontal rule